7
szept

Indítsuk az őszt egy NYEREMÉNYJÁTÉKKAL!

Most azt szeretnénk megtudni tőletek, hogy vajon kié lehetett a képen látható bőrruha??

A magyar motorsport kedvelői ezt kisujjból kirázzák majd..

Annyit elárulunk, hogy egy legendás magyar motorversenyzőhöz tartozott, aki sajnálatos módon nagyon korán itt hagyott bennünket. Eltávozásának évfordulója épp a napjainkban lesz, ezért is szeretnénk a nyereményjáték keretein belül megemlékezni róla.

Legendánk neve összeforrt az utcai versenyzéssel, ugyanis több ízben részt vett a világ leghíresebb és legveszélyesebb utcai futamán, a Man szigeti TT-n és a Macau GP-n is.

Emlékét örökké megőrizzük cégünknél, ugyanis a képen látható bőrruhája már nagyjából egy évtizede díszíti üzletünket. Ezt a féltve őrzött kincset cégünk tulajdonosa, Fekete Lászlónak ajánlotta fel a több éves támogatásért melyet pályafutása alatt nyújtott számára.

Ennyi infó után már tuti nem lesz nehéz kitalálni, úgyhogy mindenképp írd meg válaszodat kommentben EZEN A LINKEN TALÁLHATÓ BEJEGYZÉS ALATT!

SZEPTEMBER 12. (Hétfőig) helyesen válaszolók között Fox Racing baseball sapkákat sorsolunk ki!

Nyereményjáték játékszabályai:

  • A játék szervezője

A játék szervezője és lebonyolítója is egyben az Auner Motorsport Kft., a továbbiakban „Szervező”. (Székhelye: 1154 Budapest, Gábor Áron u. 98-100.).

  • A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy jogosult részt venni, aki a nyereményjáték időtartama alatt lájkolja az alábbi linken található facebook bejegyzést. Bejegyzés linkje:

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a nyereményjáték lebonyolításában közvetlenül résztvevő cég és alkalmazottai, és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

  • A Játékban való részvétel menete

Aki a Játék időtartama alatt kommentben megírja az előző pont szerinti bejegyzéshez a helyes választ, azzal elfogadja a játékszabályt és adatkezelési szabályzatot, a továbbiakban „Pályázat”, és sorsoláson vesz részt.

  • A Játék időtartama

A Pályázat beérkezésének 2022.09.07– 2022.09.12. között kell megtörténnie. A Pályázat beérkezésének időpontjaként a Játék szerverének időpontja a mérvadó.

  • Sorsolások

A gépi sorsolásra  2022.09.12. napján, 12 órakor, a Szervező székhelyén két tanú előtt, nyilvánosan kerül sor. A sorsoláson valamennyi érvényes Pályázat részt vesz.

  • Nyeremények, tartaléknyertesek

A sorsolás alkalmával, valamennyi érvényes, a Játék időtartama alatt beérkező Pályázatok közül kisorsolásra kerülnek a következő nyeremények: Fox SFMX 210 Fitted Baseball Sapka

Amennyiben egy nyertes nem jelentkezik 5 naptári napon belül nyereményéért, úgy újrasorsolás történik.

  • Nyeremények átadása illetve átvétele

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő napon értesíti a nyertes Játékosokat. A tárgyi nyereményeket a Szervező, székhelyén (1154 Budapest Gábor Áron utca 98-100.) adja át a nyertesek részére, vagy bizonyos esetekben tud kiszállítást is biztosítani, aminek a költsége a nyertes terheli. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

  • Adók és közterhek

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyereménnyel járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek, biztosítások, stb. a Nyertest terhelik.

  • Információ a Játékról

A Játék online felületeken, hírlevelekben, sajtóhirdetésekben, média kampányban (online közösségi médiában is), reklámanyagokon kerül meghirdetésre.
Promóciónkat a Facebook semmilyen módon nem támogatja!

További információ elérhetőségeinken:

Auner Motorsport Kft.
1154 Budapest Gábor Áron u. 98-100.
+36 1 417 1746
auner@auner.hu
http://webshop.auner.hu
www.auner.hu

Kapcsolat