11
nov

NYEREMÉNYEINK csak rád várnak!

Novemberi ajándékaink CSAK RÁD VÁRNAK..

Persze csak akkor ha megfejted mostani rejtvényünket. Ami igazából nem nagy rejtvény, sőt nem is rejtvény csak egy egyszerű kérdés ami így hangzik…

Melyik MX nagyágyúé lehetett a képen látható mez??

Balogi Zoli kollégánk elhozta féltve őrzött kincsét, melyet a rejtélyes világsztár saját kezűleg dedikált számára. Nem is csoda, hogy egy szép képkeretbe helyezte és azóta is lakásának legékesebb dísze.

A legnagyobb MX fanatikusok tutira kisujjból kirázzák a választ, ezért segítséget nem is nyújtunk a megfejtéshez.

Várjuk tehát a helyes válaszokat EZEN A LINKEN található facebook bejegyzésünkhöz egészen NOVEMBER 21. (Hétfőig).

A helyesen válaszolók között pedig Fox Racing baseball sapkákat sorsolunk ki!

JÁTÉKRA FEL!

Nyereményjátékunk szabályai, részvételi feltételek:

  • A játék szervezője

A játék szervezője és lebonyolítója is egyben az Auner Motorsport Kft., a továbbiakban „Szervező”. (Székhelye: 1154 Budapest, Gábor Áron u. 98-100.).

  • A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy jogosult részt venni, aki a nyereményjáték időtartama alatt „kedveli” az alábbi linken található facebook bejegyzést és kommentben megírja a kérdésre feltett helyes választ. Bejegyzés linkje:

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a nyereményjáték lebonyolításában közvetlenül résztvevő cég és alkalmazottjai, és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

  • A Játékban való részvétel menete

Aki a Játék időtartama alatt kommentben megírja az előző pont szerinti bejegyzéshez a helyes választ, azzal elfogadja a játékszabályt és adatkezelési szabályzatot, a továbbiakban „Pályázat”, és sorsoláson vesz részt.

  • A Játék időtartama

A Pályázat beérkezésének 2022.09.07– 2022.09.12. között kell megtörténnie. A Pályázat beérkezésének időpontjaként a Játék szerverének időpontja a mérvadó.

  • Sorsolások

A gépi sorsolásra  2022.11.21. napján, 12 órakor, a Szervező székhelyén két tanú előtt, nyilvánosan kerül sor. A sorsoláson valamennyi érvényes Pályázat részt vesz.

  • Nyeremények, tartaléknyertesek

A sorsolás alkalmával, valamennyi érvényes, a Játék időtartama alatt beérkező Pályázatok közül kisorsolásra kerülnek a következő nyeremények: Fox SFMX 210 Fitted Baseball Sapka

Amennyiben egy nyertes nem jelentkezik 5 naptári napon belül nyereményéért, úgy újrasorsolás történik.

  • Nyeremények átadása illetve átvétele

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő napon értesíti a nyertes Játékosokat. A tárgyi nyereményeket a Szervező, székhelyén (1154 Budapest Gábor Áron utca 98-100.) adja át a nyertesek részére, vagy bizonyos esetekben tud kiszállítást is biztosítani, aminek a költsége a nyertes terheli. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

  • Adók és közterhek

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyereménnyel járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek, biztosítások, stb. a Nyertest terhelik.

  • Információ a Játékról

A Játék online felületeken, hírlevelekben, sajtóhirdetésekben, média kampányban (online közösségi médiában is), reklámanyagokon kerül meghirdetésre.
Promóciónkat a Facebook semmilyen módon nem támogatja!

További információ elérhetőségeinken:

Auner Motorsport Kft.
1154 Budapest Gábor Áron u. 98-100.
+36 1 417 1746
auner@auner.hu
http://webshop.auner.hu
www.auner.hu

Kapcsolat